วิธีการให้ยาและปริมาณการให้ยา
เป็นหวัดแค่จามมี น้ำมูกใส ให้ ฟูมูซิล หรือ เฟลมแม๊กซ์ คู่กับ คอเฟแก้แพ้อากาศ
– ฟูมูซิล 100 mg ยาผงเป็นซองเป็นยาละลายเสมหะ ผสมน้ำ 50 cc.
แมวเล็ก ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปครั้งล่ะ 1/2 cc
แมวเด็กโตอายุ 3 – 8เดือน ครั้งละ 1-2 cc
แมวโต ครั้งละ 2-3 cc
ป้อน 2- 3 เวลา

– เฟลมแม๊กซ์ ยาน้ำ ยาแก้ไอละลายเสมหะแบบน้ำปริมาณ 0.5 cc / น้ำหนัก 1 กก.
ให้ เช้า-เย็น ยาน้ำตัวนี้เหมาะรักษากับลูกแมว

– เฟลมแม๊กซ์ ยาเม็ด เป็นยาแก้ไอละลายเสมหะ แบบเม็ด ปริมาณ 1 เม็ด ต่อ นน. 5 กก.
ให้ เช้า-เย็น

– Chlorpheniramine ยาน้ำ เป็นยาแก้แพ้อากาศช่วยลดน้ำมูก

– Chlorpheniramine ยาเม็ด ปริมาณ 1 เม็ด ต่อ นน. 5 กก. ให้เช้า-เย็น
ยา เม็ดตัวนี้เหมาะรักษากับแมวโตจะดีกว่า

ถ้ามีน้ำมูกข้นเขียวต้อง เพิ่มยากลุ่มปฎิชีวะนะ เริ่มจากกลุ่มที่ 1 ก่อนถ้า 3 วันไม่ดีขึ้นค่อยเปลี่ยนกลุ่มตามลำดับต่อไป

กลุ่ม 1
– โทเฟ๊กซ์ดาย 156ml ยาน้ำ ปริมาณ 1 cc / น้ำหนัก 1 กก. (สำหรับแมวเด็ก)
– โทเฟ๊กซ์ดาย 250ml ยาน้ำ ปริมาณ 0.5 cc / น้ำหนัก 1 กก. (สำหรับแมวโต)

กลุ่ม 2
– คาวูม๊อกซ์ 156ml ปริมาณ 0.5 cc/ นน. 1 กก.

กลุ่ม 3
– ด๊อกซี่ 200 ml ยาเม็ด ยาปฏิชีวนะ 1 เม็ด / น้ำหนัก 10 กก.
ยาปฏิชีวะนะ ให้เช้า-เย็น ต้องให้กินติดต่อกันจนครบ 7 วัน แม้จะรักษาหายแล้วก็ตาม

ท้อง เสีย ติดเชื้อ

– ไดเซ็นโต้ รักษาอาการบิด อึปนมูกเลือด เป็นยาเม็ดสีเหลือง ปริมาณ 1เม็ด / น้ำหนัก 5 กก.
– นอร์ฟ๊อกซ์ 200 ml เม็ด เป็นยาปฏิชีวะนะ ยาฆ่าเชี้อ ปริมาณ 1เม็ด / น้ำหนัก 10 กก.
กิน คู่กัน ทุกเช้า –เย็น ควรกินให้ครบ 7 วัน

ผิวหนัง อักเสบ เชื้อรา

– นิวฟูลวิน เป็นยารักษาเชื้อราเม็ดสีขาว ปริมาณ 1เม็ด / นน. 4 กก.
กินหลังอาหารทันทีกินคู่กับยาบำรุงตับซับมารินเม็ด สีชมพู ½ เม็ดติดต่อกันอย่างน้อย 3-4 อาทิตย์
การรักษาเชื้อราต้องกินยา ต่อเนื่อง และต้องกินคู่กับยาบำรุงตับด้วย

อาการคันหู ไรหู ติดเชื้อเยื้อบุช่องหู

– Dexoryl หาซื้อตามร้านสัตว์แพทย์ ขวดเล็กสีขาว ฉลากน้ำเงิน ยาหยอดไรหู
4วันแรก หยอดทุก เช้า- เย็น หลังจากนั้นหยอดติดต่อกันอีก 10 วัน
(ควรให้ โทเฟ๊กซ์ หรือ คาวูม๊อกซ์ คุมการติดเชื้อไว้ด้วย)

ตาเจ็บ

– เจนตร้ามัยซิน ยาหยอดยา 3 เวลา ในสามวันแรก หากยังไม่ดีขึ้นให้เปลี่ยนมาใช้
โทเบ๊กซ์หยอดแทน หลังจากนั้นหยดเช้าเย็น จนครบ7วัน หรือจนหายดี
ถ้าเป็นมากให้ป้ายขี้ผึ้ง ยา โทเบ๊กซ์ เพิ่มด้วย

มีไข้สูง

– ทอฟีดีน อย่างเม็ด เป็นยาของสัตว์ปริมาณ 1เม็ด / นน. 5 กก.
กินได้แค่สามวัน ห้ามให้เกิน 3 วัน ห้ามเกินนั้นอันตรายมาก

– ไอบูโทเฟ่น ยาน้ำลดไข้เด็ก (ของคน) ขวดเล็กๆ ปริมาณ 0.5 cc / นน. 1 กก.

ยา ถ่ายพยาธิ

– ด็อนทอลพลัส ตัวนี้เป็นยาของสัตว์ดีมากๆ ปริมาณ 1เม็ด / นน. 4 กก.
ถ่าย ได้ตั้งแต่แมวอายุ 6 อาทิตย์ขึ้นไป

– พาเล็ท ยาน้ำของเด็ก (ของคน) สำหรับแมวเด็กควรใช้ ในปริมาณ 0.2-0.3 cc
ถ่าย พยาธิตั้งแต่อายุ 1 เดือน แล้วทำทุก 2 อาทิตย์ จนครบอายุ 3 เดือน
สำหรับ แมวโตถ่ายพยาธิทุก 3 เดือน