แมวเปอร์เซีย (Persian)
แมวเปอร์เซีย (Persian)
แมวเปอร์เซีย เป็นแมวที่มีความนิยมเลี้ยงมากที่สุดในโลกในขณะนี้เนื่องจากเป็นแมวที่มีลักษณะที่โดเด่นใบหน้าที่กลม ปากสั้นเป็น มีลักษณะที่สง่างามมีความอ่อนโยน แล้วยังมีความโดดเด่นของขนที่ยาวนุ่ม มีสองชั้น ต้องมีการแปรงขนประจำทุกวัน และการอาบน้ำให้มีควงามสะอาดกับตัวเขา แมวที่เริ่มนิยมตั้งแต่ปี 1980 เป็นแมวที่มีถิ่นกำเนิดแถวเปอร์เซียในปัจจุบันคืออิหร่าน เริ่มด้วยการเลี้ยงที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสที่นิยมเลี้ยง
สีของเขานั้นมีหลากหลายสีเป็นสายพันธุ์ที่สีแต่ละนี้นั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป สีตากที่มากมาย เข้ามีนิสัยค่อนข้างสงบ ไม่ค่อยมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง ปราดเปรียว ไม่ค่อยร้อง ไม่ขี้อาย เป็นมิตรกับทุกคน มีคอที่สั้นและขนยาวบริเวณคอ

แมวเปอร์เชียเป็นแมวที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากและมีอายุการดำรงชีวิตหากมีสุขภาพที่ดีอาจจะอยู่ได้ถึง 20 ปี แมวเปอร์เซียมีสายพันธุ์ที่ถูกผสมกันมากจึงมีความแตกต่างกันมากในแต่ละลักษณะแต่ละสี และยังมีแมวชนิดอื่นๆที่มีต้นกำเนิดจากแมวเปอร์เซียสามารถออกมาเป็นแมวสายพันธือื่นๆ แต่ยังมีลักษระที่คล้ายๆกันอยู่นั้นเอง เพราะฉะนั้นที่เราเห็นจึงเป็นส่วนขึ้นเท่านั้น สามารถที่จะเลี้ยงเข้าไว้ในคอนโดหรือว่าอาพาสเม้นต์ได้ เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าบางโรคมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

แมวเปอร์เซีย (Persian)
แมวเปอร์เซียนั้น มีการเลี้ยงอยู่ในประเทศไทยมากเช่นกัน และเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากมายและมีการจำหน่ายที่ราคาถูกลงในปัจจุบัน เราสามารถที่จะซื้อมาเลี้ยงได้